N-VAN-VA Asse Facebook     

ikbestuurmee.be resultaten: Mobiliteit en veiligheid Terug

U hebt het vaakst last van zwerfvuil en hondenpoep

Bij de bevraging met welke vormen van overlast u het vaakst in aanraking komt, kwamen niet toevallig zwerfvuil (89,01%) en hondenpoep (76,06%) bovenaan de lijst. Ook geluidshinder (64,29%) scoort hoog.
Toch is het ook significant dat bijna de helft van de respondenten aangeeft slachtoffer van verbaal geweld geweest te zijn. Bijna 30% kwam ook in aanraking met een inbraak of diefstal.

Schoolomgevingen moeten veiliger

2 op 3 inwoners vindt de schoolomgevingen onveilig.

Slider 1

Meerderheid voor realisatie rondweg

Met een score van 79,44% is er een groot draagvlak voor de realisatie van een rondweg. Uiteraard ontbreekt hier de nuance van welk tracé dat moet zijn. In onze enquête konden we echter niet zo diepgaand peilen.

Slider 1

Bijna unaniem: zwaar verkeer moet weg uit de dorpskernen

Niet echt verrassend, maar wel zeer significant. U bent met een score van 90,53% eensgezind met de vraag om het zwaar verkeer uit de dropskernen te bannen.

Slider 1
« »