N-VAN-VA Asse Facebook     

ikbestuurmee.be resultaten: Mijn buurt Terug

78% woont graag in zijn/haar buurt

Wat hier opvalt is dat het resultaat sterk afhangt van waar u woont. Zo is men in Kobbegem en Relegem meer tevreden (een score boven de 90%) terwijl de respondenten uit Zellik maar een gemiddelde score van 53% laten optekenen.

Slider 1

2 op 5 voelt zich niet veilig

U kan discussiëren over een half vol of een half leeg glas, maar 40% van onze inwoners die zich niet zo veilig voelen in onze gemeente is frappant.

Slider 1

Leegstand en verkrotting aanpakken

Met bijna 80% is het duidelijk dat de vele leegstaande handelszaken en woningen een doorn in het oog van onze gemeente zijn. Die leegstand moet aangepakt worden en waarom niet (tijdelijk) terug voor open ruimte zorgen door verplichte afbraak? Uit de resultaten blijkt dat vooral in Asse de leegstand als storend wordt ervaren.

Slider 1

Geen afvalstraat

Een minderheid van de Assenaren is te vinden voor een afvalstraat in zijn buurt. Uit de ervaring in Asse en Vlaanderen blijkt dat ze vaak omringd worden door afval en dat er vaak minder gesorteerd wordt of het afval in de goedkoopste oplossing gedumpt wordt.

Slider 1

Meer groen op onze pleintjes

90% van de deelnemers aan onze enquête is vragende partij om onze pleintjes groener en gezelliger te maken. De tijdelijke aanleg aan het gemeenteplein heeft duidelijk iets losgemaakt!
Opmerkelijk bij de resultaten is dat de deelnemers uit Relegem er relatief anders over denken dan de deelnemers uit rest van onze gemeente.

Slider 1

Pleintjes brengen mensen samen

Meer bankjes op onze pleintjes om mensen samen te brengen. Meer dan 85% van de deelnemers ziet aangename bankjes op een groener pleintje wel zitten. Hier valt op te merken dat de deelnemers uit Bekkerzeel bij hun geen grote nood zien aan een dorpspleintje, terwijl de deelnemers uit de rest van de gemeente dat wel zien zitten.

Slider 1
« »